Kijk op Onderwijs 2019

Hét event om kennis te maken met digitale oplossingen
die het studiesucces en -plezier vergroten

Kijk op Onderwijs 2019

10 december 2019 | Canon Nederland N.V. | ’s-Hertogenbosch

Op dinsdagmiddag 10 december a.s. organiseren wij voor het 6de jaar op rij Kijk op Onderwijs, op ons hoofdkantoor in Den Bosch. Ook dit jaar hebben we voor u weer een interessant programma samengesteld met als thema ‘Digitale oplossingen om het studiesucces en studieplezier te vergroten’.

Deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor de afdelingen ICT, Facilitair en de tentamenbureaus binnen het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze editie van Kijk op Onderwijs maakt u kennis met de projecten van Quantified Student. Deze projecten, die samen met studenten worden gedaan, zijn gericht op het verzamelen van data vóór studenten. Ook hoort u hoe u de brug kunt slaan tussen formeel en informeel leren en hoe u dit kunt waarderen. 

Tijdens de rondleidingen maakt u kennis met nieuwe toepassingen:
Digitaal nakijken en digitaal inleveren; 
Interactieve visuele samenwerking om creativiteit te stimuleren;
Multiwallet; om studenten op een gecontroleerde manier gratis te laten printen;
Projectie in het onderwijs om filmregistratie-vaardigheden aan te leren via simulatie; 
Creativiteit in de student-journey om de interactie met studenten te vergroten.

Programma

12.30 uur Ontvangst met lunch
13.30 uur
Welkom & introductie 
Wilco Verheij – Country Director Document Solutions Canon Nederland N.V.
13.45 uur
Data vóór studenten. Niet over studenten!
Rens van der Vorst - Hoofd IT innovatie Fontys Hogescholen en technofilosoof
14.30 uur Rondleidingen
15.15 uur Pauze
15.45 uur Rondleidingen
16.30 uur
Leven lang ontwikkelen: verzilver je kennis en kunde met Open Digital Badges
Pieter van Knippenberg - Onderwijsconsulent
17.00 uur Afsluiting & borrel

Rens van der Vorst

Hoofd IT innovatie Fontys Hogescholen en technofilosoof

Data vóór studenten. Niet over studenten!
Quantified Student is een community waarin experimentele projecten worden gedaan, gericht op het verzamelen van data vóór studenten. Rens (en een aantal studenten) laten in vogelvlucht een aantal resultaten zien. Zoals de screentime app. Deze berekent de netto-on campustijd voor de student door de aanwezigheid, minus het aantal uren dat op de telefoon gekeken werd, te berekenen.

Pieter van Knippenberg

Onderwijsconsulent

Leven Lang ontwikkelen: verzilver je kennis en kunde met Open Digital Badges 
Leven lang ontwikkelen! Het diploma is je startbewijs. In de dagelijkse werkelijkheid leer je op je werk, als vrijwilliger enz. Wat als je dat wilt gebruiken en bewijzen? Hoe werkt dat? Welke technologie heb je nodig als uitgever/bezitter van de badge? Is de kwaliteit geborgd? Wie werken er (al) mee en wat zijn de resultaten?

Rondleidingen

1. Digitaal nakijken en digitaal inleveren
Digitaal nakijken levert veel tijdswinst op voor docenten en minder logistieke handelingen. Zeker wanneer een tentamen bijv. door meerdere docenten nagekeken wordt. Of het nu een digitale toets is, of een audio- of videobestand. Docenten kunnen hiervoor met één software-oplossing werken. Wij laten u graag kennismaken met deze oplossing.
2. Stimuleer creativiteit door interactieve visuele samenwerking
Hoe werken teams van studenten veelal samen aan projecten? Traditioneel worden vaak flipovers, whiteboards, post-its en prints gebruikt tijdens projectopdrachten. Door gebruik te maken van slimme technologie kan dat veel efficiënter.
3. Multiwallet: een gecontroleerde manier om studenten gratis te laten printen
Veel onderwijsorganisaties worstelen met het beheer en de verdeling van printkosten als studenten bijvoorbeeld masterstudent worden, lid zijn van een studentenvereniging, printkosten mogen maken voor een specifiek project of wanneer u studenten gemakkelijk een starttegoed wilt geven aan het begin van hun studie. Deze demo laat o.a. zien hoe geautoriseerde gebruikers zelf een 'wallet' kunnen aanmaken en beheren voor een project en beheerders eenvoudig starttegoeden kunnen toekennen om studenten gecontroleerd ‘gratis’ te kunnen laten printen.

4. Filmregistratie-vaardigheden ontwikkelen via projectie
Storytelling is relevant in praktisch alle opleidingen. Beeld speelt daarin een steeds belangrijkere rol, immers een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Canon heeft een projectieopstelling ontwikkeld, die studenten helpt om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van filmregistratie. Middels een demo laten wij u zien hoe deze opstelling binnen uw onderwijsprogramma kan passen. 
5.     Creativiteit binnen de 'student-journey' vergroot de interactie met studenten
Studenten maken vanaf de keuze voor een vervolgopleiding een reis door het onderwijs. Ze komen in aanraking met verschillende onderwijsfases waarin telkens keuzes gemaakt moeten worden. Om de ‘student-journey’ te kunnen volgen en te ondersteunen, zijn verschillende touchpoints nodig. Creativiteit en vernieuwing helpt u om de interactie met de studenten op de verschillende touchpoints te verbeteren. Kijkt u mee hoe we dit doen bij Canon Creative Services? 

Locatie & route

Canon Nederland N.V. 
Brabantlaan 2
’s-Hertogenbosch

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Sandra van As
06 25 28 95 63

Aanmelden

Zien wij u tijdens Kijk op Onderwijs 2019? Meld u snel aan: