Onko organisaatiosi sopimus­hallinnan digitali­saatiossa kilpailijoitaan edellä, vai jäljessä?

Onko organisaatiosi sopimushallinnan digitalisaatiossa kilpailijoitaan edellä, vai jäljessä?

Sopimushallinta on keskeinen osa yritystoimintaa ja silti se tahtoo usein unohtua, kun mietitään keinoja kehittyä ja uudistua. Sopimushallinnan käytäntöjen ja järjestelmien jatkuva kehittäminen, prosessien optimoiminen ja digitalisaation hyödyntäminen auttavat tehostamaan toimintaa ja varmistamaan vaatimustenmukaisuuden. Nykyaikaisen sopimushallinnan ratkaisun avulla voit kiihdyttää matkaasi kohti liiketoiminnallista menestystä.

Sopimushallinnan digitalisaatio ylimmässä johdossa ja liiketoiminnan kehityksessä

Sopimushallinnan digitalisaatio ylim­mässä johdossa ja liike­toiminnan kehityk­sessä

Teetimme vuoden 2020 alussa tutkimuksen sopimushallinnan käytännöistä ja digitalisaatioasteesta suomalaisyrityksissä ja organisaatioissa. Otimme erityistarkasteluun yrityksen sisäiset toiminnot, joissa sopimushallinta on korostuneessa asemassa.

Olemme koostaneet pien- ja keskisuurten yritysten ylimmän johdon ja suuryritysten liiketoiminnan kehitys -funktion edustajien antamista vastauksista yhteenvedon.

Lataa infograafi ja näet:
  • millaisia sopimushallinnan käytäntöjä ylin johto ja liiketoiminnan kehitys hyödyntää nyt
  • millaisia ratkaisuja heillä on käytössä
  • mitä toiminnallisuuksia pidetään erityisen tärkeinä, ja
  • mihin kehityshankkeissa kannattaa panostaa aivan ensimmäisenä

Sopimushallinnan digitalisaatioaste Suomessa vuonna 2020

Mikäli haluat tutustua tutkimukseen kokonaisuudessaan ja perehtyä suomalaisyritysten sopimushallinnan käytäntöihin laajemmin ja nähdä millaisia eroavaisuuksia eri koko luokan yritysten ja eri toimialojen digitalisaatioasteessa on, lataa tutkimusraportti.

Etene kohti tehok­kuutta ja toiminta­varmuutta

Canon tarjoaa valmisratkaisun sähköiseen sopimustenhallintaan sekä allekirjoittamiseen. Sen avulla voit hallinnoida yrityksesi sopimuskantaa täysin sähköisesti koko elinkaaren ajan. Lue lisää canon.fi/sopimushallinta.