Hyödynnä neljäs teollinen vallankumous. Pysy digitalisaation mukana.

Hyödynnä neljäs teollinen vallankumous. Pysy digitalisaation mukana.

Ota tieto haltuun ja lisää kilpailukykyä

IoT, tekoäly, big data ja robotiikka ottavat yhä vahvempaa roolia, eikä neljäs teollinen vallankumous ole vain puhetta. Jatkuvasti etenevä digitalisaatio muuttaa informaation roolia yritysten toiminnan ohjaamisessa. Tiedon merkitys päätöksenteossa korostuu ja siksi toimintatapojen digitalisointi sekä dokumenttien sähköinen hallinta ovat tulevaisuudessa liiketoiminnan kehittämisen elinehto.

OTA YHTEYTTÄ

Tiedon haltuunotto on toiminnan kehittämisen ensiaskel

Valmistava teollisuus on ollut perinteisesti osaamiseen perustuvaa tuotantoa, mutta yhä useampi yritys panostaa aidosti asiakaslähtöisempään toimintaan ja parempaan palvelukokemukseen. Yritys voi siis parantaa kilpailukykyään automatisoimalla, virtaviivaistamalla ja optimoimalla tuotantoaan, mutta myös palvelemalla asiakkaitaan paremmin saavutettavalla tiedolla. Lue artikkelistamme kuinka valmistava teollisuus digitalisoi itselleen hyötyjä.

LUE LISÄÄ

Valmistavassa teollisuudessa tieto on yrityksen tärkein pääoma.

Valmistavassa teollisuudessa tieto on yrityksen tärkein pääoma.

Tuotannon suunnittelu, teknisten mahdollisuuksien vertailu, tuotantomenetelmien valinta sekä prosessien ja työtapojen kehittäminen vaativat tietoa. Lue miten dokumenttien digitoinnilla ja sähköisellä dokumentinhallinnalla voidaan lisätä toimitusvarmuutta, tehostaa prosesseja ja tehdä parempia päätöksiä.

Lataa opas: Tiedon haltuunotto ja toimintaympäristön digitalisointi
Kehitä huolto- ja ylläpitoprosesseja oikealla informaatiolla.

Kehitä huolto- ja ylläpitoprosesseja oikealla informaatiolla.

Tuotantokatkosten estäminen ja sisäisen toiminnan sekä palvelujen kehittäminen ovat jatkuvaa työtä, jossa ajantasaisella tiedolla on iso merkitys. Lue miten digitaaliseen muotoon tallennetut dokumentit ja sähköinen dokumentinhallinta tehostavat päivittäisiä rutiineja.

Katso infografiikka: Digitoitu tieto huolto- ja ylläpitotöiden tehostajana

Canon tekee tiedon haltuunoton helpoksi

Konsultointi, laitteistot, ohjelmistot sekä tarpeisiin räätälöity palvelukokonaisuus. Canonin skannaus- ja digitointiratkaisut sekä edistykselliset dokumentinhallintajärjestelmät mahdollistavat yrityksen toimintatapojen digitalisoimisen helposti ja tarkasti tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä

Canon Digitointipalvelu

Canon Digitointipalvelu

Canonin Digitointipalvelua hyödyntämällä voit ulkoistaa yrityksesi paperisten dokumenttien siirron digitaaliseen muotoon.
LUE LISÄÄ

Therefore

Therefore

Therefore-dokumentinhallintajärjestelmän avulla voit hallita ja käsitellä sähköisiä asiakirjoja ja luoda rutiineja tehostavia työnkulkuja.
LUE LISÄÄ

Tiedon haltuunotto

Tiedon haltuunotto

Canon Tiedon haltuunotto -ratkaisu tarjoaa älykkään ja automaattisen tavan käsitellä kaikki yritykseen saapuvat asiakirjat.
LUE LISÄÄ